"เขา"
อำเภอนบพิตำ

โรงเรียนนบพิตำวิทยา
โรงเรียนเคียงศิริ

"ป่า"
อำเภอทุ่งใหญ่

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง

"นา"
อำเภอพระพรหม

โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
โรงเรียนวัดพระเพรง

"เล"
อำเภอหัวไทร

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล

ผู้วิจัย


ประเมินความพึงพอใจ