นา

โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

การแสดงรำวงเพลงตำนานลอยกระทง และการสาธิตการนวดฝ่าเท้า

นา

โรงเรียนวัดพระเพรง

กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ

ประเมินความพึงพอใจ