เขา

โรงเรียนนบพิตำวิทยา

การแสดงรำโทนนกพิทิด

เขา

โรงเรียนเคียงศิริ

การแสดงรำมโนราห์

ประเมินความพึงพอใจ