ป่า

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

การแสดงรำมโนราห์และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

ป่า

โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง

การขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ประเมินความพึงพอใจ